Pages

Thursday, March 4, 2010

Kailangan: Patnubay Ng Magulang

Bilang isang tao na nagka roon ng pagkaktaon na mangasiwa ng samahan ng mga may-ari ng internet cafe, marami-rami na rin akong mga magulang na napapakinggan na nagrereklamo sa pagkasira ng buhay ng kanilang mga anak dulot ng pagkagahaman sa paglalaro ng mga computer games sa internet cafes. Kahit saan akong magpuntang pagtitipon saan mang panig ng bansa ay pare-pareho na lang ang kanilang mga istorya sa aking tungkol sa mga nangyayari sa loob ng mga internet cafe sa kanilang mga lugar.

Ang kanilang mga anak ay hindi nakatapos ng pag aaral dahil ito ay natutuong magbulakbol at magtigil na lang sa internet cafe ng buong maghapon. Ninanakawan sila ng salapi at gamit upang maging panustos ng kanilang mga anak sa

kanilang bisyo na paglalaro ng computer games sa internet cafe. Noong nakaraang lingo habang ako ay nasa Davao City para isaayos ang isang pagtitipon ng mga internet cafes sa Mindanao ay ipinalabas ng iWitness ang “Adik ka ba.com” na isang paglalarawan sa pang araw-araw na buhay ng mga kabataan na nalululong sa paglalaro ng computer games sa internet cafe.

Ang aking laging tugon na lamang ay sa pamamagitan rin ng isang katanungan “bilang isang magulang ano ba ang inyong ginawa upang tugunan ang problema ng pagkaadik ng inyong anak sa computer games?” Kayo po ba ay may panahon upang tingnan ang kung ano ang ginagawa ng inyong anak o nakita nyo na lamang ito noong ito ay huli na? Tinatanong nyo po ba ang mga guro o prinsipal ng inyong anak kung ano ang lagay ng kanyang pag-aaral? Ako naman po ay isang magulang rin at nag mamay-ari ng isang internet cafe ngunit ang anak ko naman po ay hindi siya naging adik sa computer at paglalaro.

Ang problema ng kabataan sa pagiging adik sa pagcocomputer ay hindi lamang nakaatang sa balikat ng mga nagmamay ari ng internet cafe. Maari rin naman kaming may pagkukulang dahil sa aming nais na kumita ng salapi upang buhayin ang aming pamilya ay nakakaligtaan namin na mayroon kaming responsibilidad na dapat gawin upang mapaalalahanan ang aming mga customer sa kanilang paggamit ng aming computer. Ngunit ang malaking responsibilidad ay naka-atang pa rin sa mga magulang dahil sila ang may lubos na pag-unawa at ang mga nangangalaga sa kanilang mga anak. Siguro sagutin nyo na lang ang tanong na ito “ Alas diyes na ng gabi, alam mo ba kung nasaan ang inyong mga anak?”

No comments:

Post a Comment